Chemische stoffen op een veilige plek bewaren

Wanneer u als organisatie geregeld met chemische stoffen werkt, is een veilige manier van het opslaan van deze stoffen essentieel. Voor het werken met sommige stoffen heeft u bijvoorbeeld een specifiek certificaat of diploma nodig. U wilt in zo’n geval voorkomen dat iedere werknemer binnen uw organisatie bij deze chemische stoffen kan komen. Door de stoffen in een kluis op te slaan, kunnen alleen bevoegden bij de stoffen en worden gevaarlijke situaties uit de weg gegaan. Niet alleen wilt u dat chemische stoffen enkel toegankelijk zijn voor bevoegden, ook wilt u gevaarlijke situaties tijdens een brand voorkomen. Een brandwerende kluis voor chemische stoffen kan in zo’n geval de uitkomst bieden.

Richtlijnen voor het bewaren van chemische stoffen

Het bewaren van chemische stoffen binnen uw pand is niet zonder meer mogelijk. Aan het bewaren van deze stoffen zitten strenge richtlijnen verbonden. Dit is logisch, want als de stoffen in verkeerde handen vallen kan dit vergaande gevolgen hebben. Datzelfde geldt voor stoffen die tijdens een brand binnen uw pand in de lucht komen. Als brandweerlieden of vluchtende medewerkers de stoffen inademen zorgt dit voor ernstige gezondheidsrisico’s. Het veilig bewaren van deze stoffen voorkomt dit!